08-590 307 08
Bilder_fran_Malin arbeta_hos_oss_mer_info

Sekretess och integritetspolicy för kunder

2021-05-19

1. Inledning

Personuppgiftsansvarig

Väsby Djursjukhus AB (VDS) är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker på Väsby Djursjukhus.

Behandling av personuppgifter 

Då du lämnar dina personuppgifter till Väsby Djursjukhus AB skall du känna dig trygg.  Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den europeiska dataskyddslagen (GDPR). Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Väsby Djursjukhus behandlar dina personuppgifter när du lämnar uppgifter i samband med vård, när du anmäler dig till föreläsningar, till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m. eller när du söker kontakt med oss i andra ärenden.

Vad är en personuppgift? 

Det är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det är tex. namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, foto. Det kan också vara olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Registrerade uppgifter

Vi har delat upp de uppgifter vi registrerar i olika kategorier:

A:1 – Kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer.
A:2 – Identitetsuppgifter: Ålder, födelsedatum, personnummer, kön, nationalitet, djurets namn, djurets ras
A:3 – Uppgifter om närstående: Ex: Vid andra kontaktpersoner
A:4 – Transaktionsuppgift: Betalkortsnummer, bankuppgifter
A:5 – Kommunikation: skriftlig och muntlig
A:6 – Digital uppgift: IP-adress, cookies, uppgifter om webbläsare, länkar den registrerade klickar på, den registrerades nätverk.
A:7 – Hälsouppgift
A:8 – Religiös tro eller etniskt ursprung 

3. Som kund hos oss

När du kontaktar oss på VDS kommer vi att registrera och lagra dina uppgifter i vårt verksamhetssystem, detta gäller både om du ringer in till växeln eller om du kommer in med ditt djur på ett besök till vår klinik. De uppgifter vi samlar in i samband med detta är:  A:1, A:2, A:3, A:5. När vi använder oss av en tredje part för utlåtanden eller diagnostik för bedömning delar vi med oss av A:1 till tredje part. Om du som kund kommer på en remiss från en annan veterinär tar vi emot en journalkopia innehållande A:1 och A:2 och som en del i remissamarbetet kommer vi att återkoppla till remittenten med delar av journalen som innehåller A:1 och A:2. Om vi förskriver ett elektroniskt recept utgår uppgifter gällande A:1 och A:2. Om du anger att du vill att vi ska direktreglera besöket mot ditt försäkringsbolag kommer vi att skicka A:1och<str< span=""> Edit Copy Paste </str<>