08-590 307 08
Bilder_fran_Malin recept

Recept

Här kan du som är befintlig patient hos oss och har varit hos oss inom det senaste året förnya dina recept. För din trygghet så gör våra veterinärer alltid en individuell bedömning om djuret först måste veterinärundersökas innan vi kan skriva ut ett recept.

Väsby Djursjukhus följer Jordbruksverkets föreskrifter om veterinärers rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel. Föreskrifterna innebär att djuret måste undersökas av veterinär vid all receptutskrivning. Vi arbetar för en korrekt läkemedelsanvändning när det gäller antibiotikaresistens och smittskydd. Enligt jordbruksverkets föreskrifter finns det några undantag för djur som redan är patienter hos oss.

Undantag:

  • P-piller åt katt. P-piller kan leda till biverkningar i form av ökad benägenhet att utveckla juvertumörer.
  • Antiparasitära medel som ges via munnen eller på huden (många är dock numera receptfria på apotek).
  • Kroniska sjukdomstillstånd som kronisk ledsmärta.
  • Kroniska sjukdomstillstånd som vissa hormonsjukdomar*.

*Många behandlingar av kroniska sjukdomar kräver regelbundna kontroller och uppföljning hos veterinär.

Om du vill ha ett recept förnyat på övriga läkemedel ber vi er kontakta oss via telefon.

Vi använder oss av e-recept, vilket innebär att dina recept överförs digitalt till apoteket. Du kan sedan hämta ut din medicin på valfritt apotek inom tre arbetsdagar. Om det är några tveksamheter kontaktar vi dig per telefon.

Arvode för att skriva ut recept är 180 kr. Kostnaden faktureras av Muntra.