08-590 307 08
Bilder_fran_Malin innan_operation

Ultraljud

Vid ett ultraljud undersöker man mjukdelsorgan och får en bild av hur organen ser ut i tvärsnitt.

Blir det aktuellt med ultraljud skall djuret helst ha fastat 12-24 timmar före undersökning, för att minska mängden gas och träck i tarmen. Djuret skall däremot inte ha kissat innan. Optimalt är att blåsan är halvfull, vilket ofta innebär att djuret kissat ca 4-6 timmar före undersökning.

Var beredd på att det kan bli aktuellt med lugnande medel (eftersom djuret måste ligga helt still) och att vi nästintill alltid måste raka djuret över undersökningsområdet. Skall du beställa tid för ultraljud och känner på dig att ditt djur kommer att ha svårt att ligga still? Meddela detta redan vid tidsbeställningen, så kan vi anpassa tiden bättre.

Ultraljud för fosterdiagnostik kan tidigast ske från 28:e dygnet, säkrast efter 30:e dygnet.