info@vasbyvet.se

@vasbyvet_se

/vasbyvet

Fästingar

Fästingen är ett litet djur som är släkt med kvalster och spindeldjur. Dess utveckling från ägg till vuxen sker genom 4 olika stadier där 3 stadier kräver blod för att utveckling ska kunna ske.

På våren när temperaturen börjar överstiga 5°C så börjar även fästingarna att bli aktiva. Sveriges fästingsäsong kan börja så tidigt som i mars och sträcka sig ända till i slutet av oktober. På vintern så kryper fästingarna ner några centimeter under marken och går i dvala, där inväntar de värmen igen.

Fästingen trivs i fuktiga och skuggiga miljöer såsom lövskog. När de är aktiva sitter de ca 10-20 cm högt upp i växtligheten och inväntar ett lovligt byte som kommer förbi. För det mesta så är deras huvudvärdar mindre däggdjur såsom sorkar och möss. Dock så är vi människor tillfälliga värdar liksom hundar, katter, och hästar. Vilket innebär att även vi kan bli utsatta för fästingarna.

Ixodes Ricinus är den fästing som är absolut vanligast förekommande i Sverige. Genom den kan ditt djur få smittor som t ex Borrelia eller Ehrlichia.

TBE är inte så vanligt förekommande hos hundar i Sverige. De hundar som insjuknar i TBE verkar inte uppvisa lika allvarliga symptom som hundar i Mellaneuropa. TBE är en zoonos (d.v.s. en sjukdom som kan drabba såväl djur som människa) som yttrar sig främst som en hjärninflammation.

Skydd mot fästingar

Fästingskydd:

För att skydda dig och ditt djur mot fästingarna, och därigenom de fästingburna sjukdomarna, kan du använda en rad olika fästingmedel. Det finns allt från olika halsband, ”spot-on” preparat till tabletter.

Receptfritt 

De sk ”Spot-on” preparaten droppas på huden högt upp på nacken på din hund eller katt. Medlet sprids sedan över hela djuret inom 24-48 timmar. Djurets hudfett bör då vara intakt, dvs hunden eller katten bör inte ha badats inom 48 timmar före appliceringen. Dessa preparat finns att finna receptfritt på apoteket.

Fästinghalsband innehåller en liknande substans som den som ingår i spot-on preparaten. Detta halsband är endast avsett för hund och räcker i 6 månader. Det fungerar så att det ständigt utsöndras en liten mängd av preparatet så att fästingarna inte gärna biter sig fast på hunden. Även detta halsband är receptfritt på apoteket.

Receptbelagt 

Fästingtabletter är det senaste på marknaden vilket är ett receptbelagt preparat bestående av tabletter som ges i munnen. Tabletten rekommenderar man att ge i samband med mat, då maten ökar absorptionen. Effekten uppnås redan ca 1 dygn efter giva och finns i tablett som räcker 4 veckor och en som räcker i 12 veckor. Detta preparat är också endast avsett för hund. För katt finns motsvarande preparat men som ”spot-on” lösning.

Innan du behandlar ditt djur så rekommenderas det att du noga läser igenom bipacksedeln och följer instruktionerna för applicering av det aktuella preparatet noga. Vid feladministrering ökar risken för att biverkningar uppkommer. I de fall som ditt djur blir dålig efter behandling med ett spot-on preparat så bör du duscha och schamponera pälsen noggrant. Glöm inte heller att skölja ordentligt.

I dagsläget finns det få medel som kan användas på katt, så se upp med vad du köper. Din katt kan bli allvarligt sjuk och detta kan även leda till kramper och död i värsta fall. Blir din katt dålig efter administrering av preparatet så kontakta alltid din veterinär.

Sjukdomar:

Anaplasma (tidigare Ehrlichia)

Inkubationstiden är 1-2 veckor efter fästingbett.

Anaplasma är en mycket svårupptäckt bakterie pga att de symptom som kan framkomma, även är vanliga för andra sjukdomsproblem.

Vanliga symptom är feber, dämpat allmäntillstånd, nedsatt aptit, håglös, smärta från lederna samt stelhet förekommer. Vissa individer kan även få svårt att koordinera rörelserna och blir vingliga.

Med kliniska tester samt blodprov kan diagnos ställas och antibiotika behandling sättas in.

Borrelia

Inkubationstiden är 2-5 månader efter fästingbett. Smittoöverföringen sker inte direkt utan först efter att den suttit och sugit blod i 1-2 dygn.

De vanligaste symptomen som uppkommer är vandrande hälta, feber, håglöshet samt rodnad i huden runt området där fästingen har suttit.

Precis som vid anaplasman så ställs diagnosen efter klinisk undersökning samt blodprov. Ofta så krävs det även prover för att utesluta andra sjukdomar innan behandling sätts in.

Eksem

Hot spots dvs fukteksem kan i vissa fall utlösas av fästingbett. Huden blir då röd, irriterad och kladdig och kan även göra mycket ont.

TBE

TBE är inte så vanligt förekommande hos hundar i Sverige. TBE är en zoonos (dvs en sjukdom som kan drabba såväl djur som människa) som främst yttrar sig som en hjärninflammation.

Ring oss gärna för mer information samt för att få hjälp med recept på fästingskydd.

Är du på väg akut med ditt djur? Ring oss på 08-590 307 08
Ring oss på 08-59 03 07 08
Maila oss på info@vasbyvet.se
Våra öppettider mån-tor 8-22 / fre 8-18 / lör-sön 10-16

Vi har mottagning efter tidsbeställning och akutmottagning samt drop-in för vaccinationer.

08-590 307 08