info@vasbyvet.se

@vasbyvet_se

/vasbyvet

Laboratorium

I vårt labb analyseras de flesta blod-, avförings-, parasit och urinprover som vi tar. Svaret kommer oftast samma dag, eller dagen efter. För prover som behöver skickas iväg har vi samarbete med t.ex. SVA, Mikrobiologen och SLU.

Vi besvarar dessa prover så fort vi kan, normalt efter några dagar upp till ett par veckor beroende på undersökningens art.

Vi har mottagning efter tidsbeställning och akutmottagning samt drop-in för vaccinationer.

08-590 307 08