Hjälp oss förhindra smitta med coronavirus ( Covid-19) hos människa! Viktig information innan Ni besöker oss.

2020-05-14T19:54:25+02:00

Vi gör allt vad vi kan för att minimera Covid-19 virussmitta. Om ni har förkylningssymptom ber vi er skicka ett ombud att transportera ert djur till oss, vi slussar sedan in djuret på djursjukhuset och har fortsatt kontakt med er över telefon. Vi uppmanar också alla djurägare att: – Ringa oss när ni är framme på kundparkeringen, lämna över ert djur till oss och sedan vänta kvar utanför eller i bilen. – Kommunikation sker främst via telefon, men i undantagsfall, efter samtal med vår personal, gäller att enbart 1 person/patient får vistas inne på djursjukhuset. – Använd handspriten vi satt fram på [...]