Nu har vi kommit till den tiden på året då algblomningen sprider sig genom Sverige. Varje år får vi in hundar som kort tid efter att dom har badat och lekt i vatten, blivit akut sjuka.

Vid en misstänkt algförgiftning kan det vara bråttom och veterinär bör uppsökas snarast.

Vad är algblomning?

När växtplankton massförökas kallas det för algblomning. Algblomning är i grunden en naturlig process men har under åren blivit allt kraftigare och når ofta sin topp under högsommaren.

Under varma och vindstilla perioder kan vattnet bli grumligt och ett tjockt gult lager med algblomning kan ligga på ytan. Algerna kan ligga kvar allt ifrån timmar till veckor beroende på vädret.
En del algblomningar består av arter som kan vara giftiga och det är dessa som är farliga för både djur och människor.

Symptom på algförgiftning

Det vanligaste symptomen på algförgiftning är

  • Orolighet/darrningar
  • Kräkningar /diarré ev blodiga
  • Bleka slemhinnor
  • Andningssvårigheter
  • Kramper

Hos veterinären

Om du misstänker att din hund blivit förgiftad av alger ska du inte vänta med att åka in till veterinären, ju tidigare behandling kan sättas in desto bättre.
Behandlingen vid algförgiftning kan skilja sig från fall till fall beroende på hur kraftig förgiftningen är samt hur påverkad hunden hunnit att bli.
Kommer man direkt från badet, är det vanligt att veterinären försöker framkalla kräkningar för att tömma magsäcken på alger, blodprover tas för att se om det finns någon påverkan på inre organ, samt hunden blir ofta inskriven på dropp och eventuellt medicinering.

Algförgiftning kan ge nedsatt funktion på levern varpå blodprover brukar tas både vida akutbesöket samt efter ett par veckor.