Vi vill uppmärksamma alla djurägare på att det är kennelhosta tider igen och att kennelhosta är mycket smittsamt för våra hundar!

Under de senaste veckorna har fallen med misstänkt kennelhosta ökat markant här på djursjukhuset.

Kennelhosta kan orsakas av flera virus och bakterier och är ett samlingsnamn på kikhostliknande symptom, även vaccinerade hundar kan bli sjuka i kennelhosta.

Kennelhosta smittar främst via saliv/slem som hunden hostar upp men även saliv som hunden lämnar efter sig om den slickar/biter på något, direktkontakt, matskålar, vattenskålar, men även utomhusmiljöer där hundar rör sig, parker, villaområden, hundgårdar, promenadsträckor.

Många hundar är infekterade och sprider ny smitta redan innan de själva visar symptom på sjukdom. Precis som för oss människor går hostan vanligtvis över av sig självt och hunden ska vila precis som vi människor gör vid förkylning.

Om du har en hund som du misstänker har fått kennelhosta men som är pigg, äter, dricker och inte är påverkad i allmäntillståndet i övrigt är det bra att låta hunden vila och hålla den isolerad från andra hundar så länge den visar symptom på hosta. Hunden behöver alltså inte nödvändigtvis uppsöka veterinär, risken är stor att den istället smittar andra hundar som sökt sig till djursjukhuset.

Sedan finns det precis som för oss människor hundar som har svårare att bli av med hostan och får lunginflammation och för dessa kan ett besök till veterinär vara lämpligt för att få medicin utskrivet, ring oss gärna för rådgivning innan ni kommer in på ett besök 08 590 307 08.

Några symptom på kennelhosta är:

  • Plötslig hosta
  • Jobbigt med andningen
  • Hosta efter ansträngning
  • Hostar upp vitt slem
  • Kan låta som att något fastnat i halsen på hunden

Då kennelhosta alltså är mycket smittsamt hundar i mellan bör en hund med hosta inte träffa andra hundar eller vistats i miljöer där många hundar rör sig!